Forskarnattens 2017 program har publicerats!

Forskarnatten inbjuder igen människor i alla åldrar att stifta bekantskap med vetenskap och forskning. Programmet för vetenskapsevenemanget som ordnas den sista fredagen i september (29.9.2017) har publicerats på adressen www.tutkijoidenyo.fi/sv/sv-program. Det är fritt inträde till alla evenemang!

Hur ser framtidens mat ut? Hur stor är Finlands största robot? På vilket sätt tillbringades fredagskväll i Joensuu för hundra år sedan? Och vad finns i Jyväskylä universitets biblioteks arkiv x? Bland annat på dessa frågor svarar Forskarnatten. Det mångsidiga programmet erbjuder forskningsbaserad kunskap om såväl Pokémons evolution som norrsken och stjärnor. Evenemanget som breder ut sig till fjorton städer runt om Finland innefattar föreläsningar, uppträdanden, rundturer, racerbilkörning, workshops samt besök till forskarnas arbetsrum. Här finns mycket intressant program, speciellt för skolelever. Det lönar sig att göra gruppbokningar i tid!

Forskarnatten har i år två teman. Vid sidan av det från förra året bekanta temat Förändring syns det självständiga Finlands hundraåriga historia. Finskhet begrundas i Nyslott utifrån integrationsåtgärder som ordnas för asylsökande. Hur ser ett irakiskt barn Nyslott-identiteten? I Åbo erbjuder domkyrkan ståtliga utrymmen för diskussion om förändring och liv. I Heureka får skoleleverna bland annat fundera på hurdana förändringar skulle behövas för att minska matsvinnet.

Forskarnatten-evenemang har ordnats den sista fredagen i september i hundratals städer på olika håll i Europa sedan år 2005. Syftet med vetenskapsevenemangskonceptet som riktar sig till den stora allmänheten är att på ett medryckande sätt lyfta fram forskare, arbetet som forskarna gör och vetenskapens inverkan på vårt dagliga liv. Forskarnatten-evenemang stöds av Marie Skłodowska-Curie -åtgärderna inom Europeiska unionens Horisont 2020-program.

I år kan man bekanta sig med Forskarnattens program i Finland i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Nyslott, Sodankylä, Tammerfors, Åbo och Vanda. För det mångsidiga programmet svarar över tio finländska universitet, Vetenskapscentret Heureka, Vetenskapliga samfundens delegation samt Teknologiska forskningscentralen VTT.