Forskarnatten

Vad skulle du vilja veta mera om? Rymden, insekter, hjärnan eller robotar? Är du intresserad av hur ojämlikhet syns i samhället eller hur naturresurser utnyttjas? Vill du veta hur sjukdomar forskas? Eller hur det ser ut i ett laboratorium?

Det europeiska vetenskapsevenemanget Forskarnatten gör vetenskap och forskarnas arbete bekant för den stora allmänheten. Den strävar efter att svara på människornas frågor om vetenskap och forskning samt att leda till nya frågor och svar. Under en dag, kväll och natt kan barn, unga, vuxna och seniorer bekanta sig med vetenskapen genom t.ex. workshoppar, forskarmöten, föreläsningar och laboratoriebesök. Forskarnatten öppnar dörrar till platser där forskare arbetar, men hämtar forskning också till ställen där den vanligen inte påträffas.

Forskarnatten firas årligen den sista fredagen i september. Nästa Forskarnatten ordnas 29.9.2017 samtidigt i ca 300 städer runtom i Europa. I år kan man delta i evenemanget även i Finland på upp till fjorton olika orter. Forskarnattens program breder ut sig i september till Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Nyslott, Sodankylä, Tammerfors, Åbo och Vanda. Forskarnatten är en del av Finlands jubileumsårets program.

Forskarnatten finansieras av Europeiska unionens Horisont 2020-programmets Marie Sklodowska-Curie-åtgärder, och vilken organisation som helst kan ansöka om finansiering för att ordna evenemang. I ansökan år 2016 sökte en grupp universitet och vetenskapliga aktörer runtom i Finland om finansiering tillsammans. Med hjälp av den ordnas Forskarnatten i Finland i september 2016 och 2017. Nästa ansökning öppnas 2018.

Forskarnatten ordnas av Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet, Åbo Akademi, Östra Finlands universitet, Tammerfors tekniska universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Lahtis yrkeshögskola, Lahti Universitetscampus, Konstuniversitetet, VTT, Vetenskapliga samfundens delegation och Vetenskapscenter Heureka.

Det här Forskarnatten -projektet är finansierat av Europeiska kommissionen under Marie Skłodowska-Curie -åtgärder med kontraktnummer 722854.