Forskarnattens 2017 program har publicerats!

Forskarnatten inbjuder igen människor i alla åldrar att stifta bekantskap med vetenskap och forskning. Programmet för vetenskapsevenemanget som ordnas den sista fredagen i september (29.9.2017) har publicerats på adressen www.tutkijoidenyo.fi/sv/sv-program. Det är fritt inträde till … Lue lisää