Ajattelun tutkija: ”Joustavaa asennetta voi harjoitella”

29.9.2016

Eeva K. Kallio / Jyväskylän yliopisto

 

Eeva K. Kalliota kiehtovat ongelmat, joihin ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta tai ratkaisua. Tutkimuksen kielellä niitä kutsuaan monimutkaisiksi, heikosti määritellyiksi ongelmiksi.

–  Kysymykset voivat sisältää aidon ristiriidan ja myös tunteisiin tai ihmissuhteisiin liittyviä tekijöitä. Ne eivät ole helppoja ratkaista pelkästään järkeen perustuen, Jyväskylän yliopiston erikoistutkija ja aikuisiän kognitiivisen kehityksen dosentti Kallio kertoo.   

Kallion mukaan ajattelun merkitys on todettu useissa eri kansainvälisissä lähteissä erääksi oleelliseksi tulevaisuuden taidoksi.

– Kompleksin ajattelun taito, ongelmanratkaisukyky, ristiriitojen sieto ovat nousemassa tärkeiksi tekijöiksi. Ongelmamme ovat globaaleja ja ainakaan toistaiseksi suureen osaan niistä ei ole keksitty ratkaisuja pelkkään tietoon pohjautuen.

Kallio on juuri julkaissut toimittamansa Ajattelun kehitys aikuisuudessa -teoksen, joka kokoaa aiheen suomalaista tutkimusta. 

– Aikuisten ajattelun tutkimus on Suomessa uutta, vaikka sitä on tutkittu pitkään ulkomailla. Nyt ihmiset ovat alkaneet kiinnostua siitä, mitä heidän ajattelulleen tapahtuu aikuisuudessa. 

Taijii rentouttaa mielen

Silloin kun Kallio ei tutki ajattelua, hän harrastaa muun muassa kiinalaista taistelulaji taijiita, jota on treenannut jo kuusitoista vuotta.

– Se vetää ihan kokonaan toiseen maailmaan. Liikkeisiin täytyy keskittyä niin paljon, että ei voi miettiä tutkimusta. Jostakin syystä se on ihan älyttömän rentouttavaa.

Parasta työssä on se, että asioihin voi tunkeutua syvälle, arvioida niitä eri näkökulmista ja keksiä uutta.

– Keskustelut kollegoiden kanssa ovat usein  hedelmällisiä. Uusiin ihmisiin tutustuminen, perspektiivejä avaavat vastaväitteet, erimielisyys. Hedelmällinen debatti ja perusteluiden kysyminen. On vaikeaa kuvitella elämää, joka ei sisältäisi näitä tekijöitä.

Minkä ennakkoluulon Kallio rikkoisi tutkijan työstä?

– Se että ollaan koko ajan tutkijan kammiossa ei pidä paikkaansa, vaan työtä voi tehdä vaikka pyöräillessä tai kävelylenkillä. Tutkijan työssä on myös enemmän luovia elementtejä kuin ajatellaan. 

Tutustu vastakkaisiin näkökulmiin

Viisauteen liitetään Kallion mukaan kehityspsykologiassa esimerkiksi kompleksin ajattelun taito, ymmärrys omien tietojen ja taitojen rajallisuudesta, suhteellisuudesta ja epävarmuudesta. Tällainen ajattelu kuuluu aikuisikään, jossa kaikki ei ole enää mustavalkoista.

– On viisasta ymmärtää, että on aina jollakin tavalla kesken. Joustavaa asennetta ja avoimen perspektiivin pitämistä voi harjoitella, Kallio sanoo.

Jyväskylän Tutkijoiden yössä Kallio antaa ”vinkkejä parempaan ajatteluun”. Ajattelun tutkija suosittelee viisauden treenaamiseen ainakin itselle vastakkaisiin näkökulmiin tutustumista.

– Lisäksi omien elämänkokemusten pohtiminen siten, että yrittää ymmärtää, mitä olen kustakin kokemuksesta oppinut ja kuinka tekisin toisin, voi olla hyvää harjoittelua.